De wilde bijen zijn aan het uitsterven. Een van de vier oorzaken is dat ze een gebrek aan voedsel hebben. Er zijn veel te weinig bloemen in Nederland, er is nauwelijks biodiversiteit, op natuurgebieden na. Nederland is een grasland; een groene woestijn.

Het doel van Honey Highway is een bijenparadijs te maken van onze bermen, industrieterreinen en braakliggende terreinen door heel Nederland. Dit doet Honey Highway door bloemenbermen en bijenparken aan te leggen samen met ondernemers, bedrijven en grote overheidsinstanties.

De bijen zorgen immers voor bestuiving van ons gezonde voedsel: 80% van onze groenten, fruit, noten en kruiden. En bijen houden ons landschap gezond, maar dan moeten wij wel zorgen dat er meer biodiversiteit komt.

voor wie

Honey Highway werkt samen met grote overheidsinstanties. Rijkswaterstaat, Provincies, waterschappen en o.a. Prorail. Zij nemen hun verantwoordelijkheid en werken volop mee aan Honey Highway. Inmiddels hebben ook ondernemers en corporate bedrijven Honey Highway ontdekt. Samen initiëren en realiseren wij grote projecten voor de bijen. 

Klik op de afbeeldingen hieronder om de voorbeelden en resultaten van onze samenwerking te zien.

Successen

VEEL BIODIVERSITEIT

Honey Highway heeft de maaibestekken van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten grotendeels veranderd in: maaien na 1 juli. En Honey Highway heeft al ruim 500.000m2 bloemenbermen ingezaaid met veel biodiversiteit. Deze bermen houden zichzelf in stand. De meerjarige inheemse soorten bloeien vooral in de zomer én de nazomer. Dan is het voor de bijen en insecten het zwaarst om voedsel te verzamelen om overwinteren mogelijk te maken. Lees hoe wij de ontwikkeling van biodiversiteit garanderen in deze download

HONEY HIGHWAY CONCEPT

Honey Highway verzorgt veldbezoek, bodemanalyse, instructies voor de groenaannemer (hoe de grond in orde te maken), coördinatie en uitvoering van een project, het leveren van bloemenzadenmengsel aangepast op de grondsoort en het inzaaien en monitoren van het bijenparadijs.

Daarnaast verzorgt Honey Highway de communicatie, PR en educatie rondom alle projecten. We organiseren een opening met bestuurders, medewerkers en schoolkinderen. We geven presentaties bij bedrijfsevents en personeelsbijeenkomsten. Verder geven we praktijkles ‘Red de Bij’ aan schoolkinderen. 

Naast bloemenbermen en -velden legt Honey Highway ook bijenparken aan op bedrijventerreinen. Deze parken geven een jaarrond bloei van bloemen, vaste planten, heesters en bomen. Een concept met weinig onderhoud en daarom ook nog eens goedkoop.

in het nieuws