Search

Wij initiëren grootschalige projecten samen met bedrijven die we ook uitvoeren: bloemenbermen, velden en bijenparken. Wij staan voor de bijen en de biodiversiteit. Dit traject met ondernemers, medewerkers en bestuurders is tegelijkertijd zingeving, teamspirit en biodiversiteitseducatie en vooral gewoon doen. 

BLOEMEN > BIJEN > BIODIVERSITEIT > BEZINNING > BEDRIJFSWINST

Onze opdrachtgevers

Honey Highway werkt samen met grote overheidsinstanties,  Rijkswaterstaat, Provincies, waterschappen en o.a. Prorail. Zij nemen hun verantwoordelijkheid en werken volop mee aan Honey Highway. Inmiddels hebben ook ondernemers en corporate bedrijven Honey Highway ontdekt. Samen initiëren en realiseren wij grote projecten voor de bijen. 

Klik op de afbeeldingen hieronder om de succes stories te zien.

SUCCESSEN

DOOR HEEL NEDERLAND
Honey Highway heeft door heel Nederland locaties waar kale grasvelden en bermen zijn getransformeerd tot bloemen-bermen, velden en aangeplante biodiversiteitsparken, waar veel biodiversiteit ontwikkelt. Duizenden omwonenden, medewerkers van betrokken bedrijven, schoolkinderen, studenten, natuurorganisaties en ambassadeurs zijn betrokken en willen ook iets doen.

MAAIBESTEKKEN AANGEPAST
In het begin van 2014 zijn maaibestekken van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten veranderd op aandringen van Honey Highway: maaien na 1 juli en 2 keer per jaar in plaats van 6 keer per jaar. Dit heeft navolging gekregen door heel Nederland.

DOEN: EEN UNIEK BEDRIJFSMODEL
Bedrijven zonder eigen grond, maar met duizenden medewerkers, betalen voor de aanleg. De eigenaar van de grond krijgt een prachtige, kleurrijke omgeving. Medewerkers (burgers) mogen gebruikmaken van de grond: erdoor wandelen, zien wat er groeit, bloeit en vliegt, activiteiten organiseren, recreëren en zingeving ervaren.

ERVAREN: BEÏNVLOEDING VAN DE OMGEVING
Het Bijenpark in samenwerking met Accenture in Den Haag dient nu als het voorbeeld in de omgevingsvisie van Den Haag 2050. Dit geldt voor omgevingsmanagement, burgerparticipatie en financiering van het bedrijfsleven. Maar ook welzijn van medewerkers, 
Accenture medewerkers (in Nederland 70.000 medewerkers) mogen per jaar 24 uur ‘do good’ uren maken in ‘beepark for biodiversity’ mogen werken.

INSPIRATIE, WELZIJN EN TRANFORMATIE
Het proces van het omvormen van kale grasvelden met een andere grondeigenaar dan de financier tot bloemenvelden en bijenparken stimuleert spiritueel activisme bij medewerkers van de corporate bedrijven. Het proces van grond bewerken, aanplanten, monitoren, zien groeien, wieden en onderhouden bevordert niet alleen het contact met de natuur en de eigen omgeving, maar ook creativiteit, welzijn en ontspanning. Het contact met de aarde en planten brengt mensen in contact met zichzelf, het brengt rust, inzicht en creativiteit. (wetenschappelijk bewezen)

+25.000 KINDEREN BETROKKEN BIJ BIODIVERSITEIT
Op basisscholen in Nederland wordt per gebied praktijkles ‘Red de Bij’ gegeven. Door actieve deelname aan de projecten van Honey Highway leren kinderen niet alleen over de levenscyclus van planten en bloemen, maar ontwikkelen ze ook een dieper begrip voor het belang van biodiversiteit.

100+ MASTERCLASSES BIODIVERSITEIT
Deze masterclasses voor bedrijven, groenaannemers en andere belangstellenden bieden niet alleen waardevolle kennis over biodiversiteit, maar inspireren ook tot concrete actie binnen organisaties.

in het nieuws