Search

< DOE MEE

Burgerlijk ongehoorzaam wilde bloemen zaaien

Hartstikke mooi dat je ons initiatief Honey Highway een warm hart wil toedragen. Dat je je wilt inzetten om gronden beschikbaar gesteld te krijgen in je gemeente, dat daar wilde bloemen gezaaid worden. Honey Highway is een burgerinitiatief dat altijd ondersteund wordt door grote overheidsinstanties; Rijkswaterstaat, ProRail, Provincies, Waterschappen. En grote bedrijven zoals Dutch Flower Group en Schiphol initiëren projecten die nu uitgevoerd worden. Ontzettend goed en belangrijk dat je je in jouw gemeente inzet voor de uitrol van dit burgerinitiatief, meer kilometers wilde bloemen.  Dit zijn de stappen:  

STAP 1

Eerste stap is trajecten inventariseren; welke bermen, hoeken grond geschikt zijn. Bermen langs fietspaden of braakliggend terreinen zijn ook geschikt voor wilde bloemen.

stap 2

Maak een lijst met 10 locaties: een berm moet minimaal 2 meter breed zijn. Hoe breder hoe beter. Standaard hebben onze trajecten een oppervlakte vanaf 10.000 m2 (dit mogen ook 2 of 3 locaties zijn). Maar voor een gemeente mag het ook in totaal 5.000 m2 zijn. Als er een Rijksweg berm op de schop gaat in jouw buurt laat het ons dan weten dan gaan wij achter de projectleider van Rijkswaterstaat aan voor het toepassen van het Highway concept.

stap 3

Maak foto’s van deze 10 locaties. Mooi is om deze in een document te zetten met daarbij (een plattegrond en) afmetingen. Zet daarbij per berm, hoek grond wie de eigenaar is. Dus 10.000 m2 of 5.000 m2 per gemeente (of landeigenaar, ondernemer).

stap 4

Benader de verantwoordelijke van de gemeente, een wethouder. Of in een grote gemeente heeft de groen beheerder zelf budget om te beslissen. Zeg het volgende: “Harstikke goed en belangrijk is het door jullie geformuleerde beleid voor de gemeente …. 

Maar wij burgers verwachten meer. Dit project Honey Highway is wat wij willen als voorbeeld/bewijs. Er is vraag naar meer projecten/ge-intensiveerde uitvoering van jullie beleid.”

Als je een voorbeeld email wil hebben die gestuurd is namens 2 ondernemers naar de gemeente Delft met daarbij locaties dan sturen wij dit voorbeeld naar je toe.

stap 5

Als je een positieve reactie krijgt, vraag dan een offerte-presentatie aan ons.

stap 6

Als je een negatieve reactie krijgt, zeg dan dat je het er niet mee eens bent en geef argumenten. Plaats een oproep in het plaatselijke krantje: wie wil ook meer wilde bloemen in bermen en plantsoenen?

stap 7

Of ga burgerlijk ongehoorzaam wilde bloemen zaaien. Doe dit eerst met onze biologische eenjarige wilde bloemen, die komen op bijna iedere grondsoort op, 11 soorten. Doe dit op een plek met een oppervlakte van 500m2.

stap 8

Of geef de gemeente tijdens een publiek event een cadeau namens burgers: ‘500m2 wilde meerjarige bloemen voor de bijen in een bepaald plantsoen of berm’. Dan kunnen ze er niet om heen. Wij ondersteunen je hierin.

stap 9

Of vraag een ondernemer/landeigenaar of hij dit doet om te laten zien dat de oplossing van ondernemers af moet komen. Vaak is een ondernemer hier toe bereid omdat hij zelf ook ‘vastloopt’ met iets bij de gemeente. Gemeenten worden beloond in geld van het Rijk als ze een burgerinitiatief ondersteunen. Gemeenten weten niet wat dat is en hoe ze dat moeten doen. Met Honey Highway als burgerinitiatief zijn gemeenten positief bekend.

stap 10

Zoek de plaatselijke journalist, lokale/regionale krant op en plaats een stuk dat er veel te weinig bloemen zijn en teveel groen gras en dat je daar graag iets aan wil doen met mede-bewoners. Noem voorbeelden waar dit gedaan is door Honey Highway burgerinitiatief en gemeente: A4 Delft-Schiedam, N14 gemeente Den Haag, A2 gemeente Utrecht.